Ritning
Arkitekt: Löf, Carl Gustafsson troligen. Stockholms stadsarkiv

Carl Gustafsson Löf ansöker om att bygga en villa i Årsta skog

Arrendator av fastigheten Årsta skog 62, även kallad Löfvensberg, var 1905 den 64-årige muraren Carl Gustafsson Löf. Han och hans hustru Matilda Magnidotter, 62 år, hade då bott på stället i 9 år när de ansökte om att bygga det här boningshuset på platsen.

Information om bilderna:

1. Ritning för boningshus å tomten Nr 62 i Årsta skog Löfvensberg. Möjligen har Carl Gustafsson Löf själv ritat den.

2. Baksidan av ritningen.

3. Karta som visar var fastigheten Årsta skog 62, Löfvensberg ligger i förhållande till omgivningen.

Carl Gustafsson Löf föddes i Stora Åby 9 december 1841 och dog, fortfarande skriven på Löfvensberg, den 10 februari 1909.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad