Ritning

Carl Gustafsson Löf ansöker om att bygga en villa i Årsta skog

Arrendator av fastigheten Årsta skog 62, även kallad Löfvensberg, var 1905 den 64-årige muraren Carl Gustafsson Löf. Han och hans hustru Matilda Magnidotter, 62 år, hade då bott på stället i 9 år när de ansökte om att bygga det här boningshuset på platsen.

Information om bilderna:

1. Ritning för boningshus å tomten Nr 62 i Årsta skog Löfvensberg. Möjligen har Carl Gustafsson Löf själv ritat den.

2. Baksidan av ritningen.

3. Karta som visar var fastigheten Årsta skog 62, Löfvensberg ligger i förhållande till omgivningen.

Carl Gustafsson Löf föddes i Stora Åby 9 december 1841 och dog, fortfarande skriven på Löfvensberg, den 10 februari 1909.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

C. G. W. Andersson ansöker om bygglov på tomten Årsta skog 58

C. G. W. Andersson ansöker om bygglov på tomten Årsta skog 58

Johan Peter Danielsson ansöker om att bygga hus på tomten Årsta skog 65

Johan Peter Danielsson ansöker om att bygga hus på tomten Årsta skog 65

Karl Gustaf Gustafsson ansöker om bygglov på tomten Sturehill, Årsta skog 57

Karl Gustaf Gustafsson ansöker om bygglov på tomten Sturehill, Årsta skog 57