Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Lisa Öberg. Stockholms stadsbibliotek

Fosterhem i Stockholm vid 1800-talets slut / Lisa Öberg

Den här artikeln handlar om fosterbarn i Stockholm i slutet på 1800-talet. Här diskuteras orsakerna till varför barn hamnade i fosterhem och även fosterföräldrarnas olika syften. Eftersom fosterföräldern oftast var en kvinna, blir det också en intressant berättelse om kvinnosyn och samhällets förväntningar på kvinnor.

Artikeln innehåller fotografier och tabeller och avslutas med en sammanfattning på engelska. 28 sidor.

Utdrag ur Studier och handlingar rörande Stockholms historia. 6. – 1989. – S. 161-188

Innehåll

Begreppet fosterbarn
Tre typer av relationer
Frågeställningar
Källor
Fosterbarnen blir en offentlig angelägenhet
”Fosterbarnsproblemet” i tiden
Fosterbarnsutredningens enkät
Distriktläkarnas svar
Hälsoläget
Torr-ammor och andra dåliga kvinnor
Utredning eller kampanj?
Den bild rotemansarkivet ger av fosterbarnen
Små barn, Stora barn, flickor och pojkar
Utflyttning och dödlighet bland fosterbarnen
Fosterföräldrarna
Fosterhem med en kvinna som hushållsföreståndare
Gamla gubbar och gummor?
Många barn och inneboende?
Sammanfattning av rotemansarkivets uppgifter
Slutsatser och kommentarer
Fosterbarnsutredningen i ett socialpolitiskt sammanhang
Fosterbarnen och kvinnofrågan
Summary

Uppdaterad