Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Marcks von Würtemberg. Stockholms stadsbibliotek

Små minnen från Söder / Marcks von Würtemberg

På ett mycket personligt vis berättar här Marcks von Würtemberg om sin uppväxt på Södermalm. Det handlar mycket om skolgången på Katarina Allmänna läroverk och speciellt den vanligt förekommande agan. Flera bestraffningar har levt kvar i hans minne, till exempel den gång han helt oskyldig fick en så hård örfil att han trillade omkull. Men många lekar och äventyr blev det också.

Han beskriver också de olika bostäder han bodde i, bland annat denna på Stigbergsgatan, och även en del av stadens invånare:

   Men för att sluta med skolminnena, som torde bliva ganska lika vad andra och skickligare skribenter skildrat så vill jag övergå till att beskriva en bostad som min mor förhyrde vid Katarina Östra Qvarngränd, så som den då hette, nu Stigbergsgatan, n:o 36 tror jag det var, - en liten träkåk förr i världen rödmålad men nu grå av ålder, med 3 små rum och kök på nedra botten. Vi hyrde av en gammal tysk rackargubbe som hette Hessler, förut som jag tror ringare i Tyska Kyrkan i Staden. Gubben H. gick klädd i de allra förskräckligaste trasor och tålde f.ö. varken sig själv eller andra.

Kapitlet är 6 sidor.

Utdrag ur Stockholmsgillet 1919-1924 : några minnesblad ur Stockholms stads och Stockholms-Gillets historia. – 1924. – S. 72-77

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad