Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör från direktionsrummet på Stockholms intecknings-garanti-aktiebolag på Fredsgatan

Uppdaterad