Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från direktionsrummet på Stockholms intecknings-garanti-aktiebolag på Fredsgatan

Uppdaterad