Utsikt över Kongofloden vid Lissala, Upoto. Ludvig Selander var kapten på flodbåt utmed Kongofloden.
Foto

Utsikt över Kongofloden

Utsikt över Kongofloden vid Lissala, Upoto, Kongo (Dagens Demokratiska republiken Kongo). Ludvig Selander var kapten på flodbåt utmed Kongofloden under Kongofristatens tid 1885-1908.

Ludvig Selander, född 1866 i Mönsterås, sjökapten och befälhavare på last- och passagerarefartyg i trafik på Kongofloden mellan Leopoldville och Stanley Falls samt på bifloderna Ubangi, Intimberi och Kassai m.fl. under slutet av 1800-talet. Han var extralärare vid Navigationsskolorna på 1910- och 1920-talet fram till pensionen 1931 (Sveriges statskalender 1925; Göteborgs Aftonblad 1914-08-16; Svenska Dagbladet 1941-04-20). Ludvig Selander avled 74 år gammal i Göteborg april 1941 (Svenska Dagbladet 1941-04-20).

Bodde 1900 i Maria Magdalena och 1910 i Hedvig Eleonora församlingar i Stockholm enligt folkräkningen år 1900 och 1910 (Riksarkvet). Gift med Augusta Ahlberg (Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1906-02-27) och senare Olga Mathilda Lundberg (Dagens Nyheter 1911-07-25).

Insamlade föremål från Kongo donerades till Etnografiska museet i Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

GY-Ett föremål berättar om kolonialismen
Tema

GY-Ett föremål berättar om kolonialismen

Genom att betrakta historien om kolonialismen i Kongo utifrån flera olika källor erbjuder detta lektionsupplägg en studie i makro- och mikrohistoria samt arbete med källor och käll…

Ludvig Selanders donationsbrev

Ludvig Selanders donationsbrev

Utsikt över Kongofloden

Utsikt över Kongofloden