Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Kvarteret Akterspegeln, Sjöbjörnsvägen 16-52 (Akterspegeln 23)

(Skylten är monterad på basen till "riksäpplet", ungefär i höjd med Sjöbjörnsvägens början)


KVARTERET AKTERSPEGELN
uppfördes 1944–46 av byggmästaren Olle Engkvist på platsen
för en gammal svavelsyrefabrik. Stjärnhus kallas den hustyp
som arkitekterna Backström & Reinius lanserade här och som
har fått många efterföljare både i Sverige och utomlands.
Stjärnformen möjliggjorde tre lägenheter per trapplan och ett
rationellt utnyttjande av den kuperade terrängen. Trädgårds-
arkitekter var Sven A Hermelin och Inger Wedborn. Längan för
småindustri utmed kvarterets västra sida byggdes om till bostäder
år 2004.”Riksäpplet” i massiv granit tog Engkvist hit från riksdags-
huset när detta renoverades omkring 1940.

This residential neighbourhood was built in 1944–46 by Olle Engkvist,
a famous Stockholm developer. Architects Backström & Reinius were
responsible for the interlocking star-shaped apartment blocks, a design
that has been widely copied in Sweden and elsewhere. The landscaping
was by Sven A Hermelin and Inger Wedborn. 

(2019)


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad