Foto

Gröndal, kvarteret Akterspegeln

Byggmästaren Olle Engkvists stjärnhus med putsade fasader fick en kraftfull färgsättning som kombinerades med vita fönsteromfattningar och röda tegeltak.