Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik. Stockholms stadsmuseum

AB Stockholms arbetarhem, Sibyllegatan 50-52, Jungfrugatan 41-43 (Storken 12)

(Fastigheten har två skyltar, en på Sibyllegatan 50-52 och den andra på Jungfrugatan 41-43)


AB STOCKHOLMS ARBETAREHEM
bildades av folkskolelärarinnan Agnes Lagerstedt
efter studiebesök i London. I Stockholm rådde
akut bostadsbrist. Varken stad eller stat var vid
den här tiden engagerade i bostadsbyggandet.
Första etappen med innergård tillkom 1893 på
en kvartersgenomgående tomt, arkitekt E.O.
Ulrich. 1897 kom nästa etapp i söder, arkitekt
A.G. Forsberg. Bostäderna var små men för tiden
modernt utrustade. Agnes Lagerstedt, som själv
bodde här, såg till att inneboende, superi och bråk
inte förekom.

Inspired by social housing in London, teacher
Agnes Lagerstedt started a housing association
for working people in Stockholm. At the time
there was no public housing in Sweden. Apartments
were small but with modern conveniences
and tenants had to be well-behaved. The initial
project from 1893, covering an entire city block,
was designed by E.O. Ulrich.


Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad