Föremål

Tekanna av fajans, från Mariebergs porslinsfabrik

Tekanna med handmålad blå blomdekor mot vit botten. Kannan har en dämpad klotform och s-formad pip. Överst ett ovalt lock.

Kannan är tillverkad fajans, ett lergods överdraget med vit tennglasyr. Kannan har ett antal stämplar i botten. Här finns bland annat tre små kronor, bokstäverna "MB" samt datumet 2/12 62. Av detta kan man utläsa att kannan är tillverkad år 1762 vid Mariebergs porslinsfabrik.

Mariebergs porslinsfabrik grundades 1760 och bedrev sin verksamhet fram till 1782 då den övertogs av Rörstrands porslinfabrik. På den plats där fabriksbyggnaderna låg finns idag Rysslands ambassad och kvartersnamnet Fajansfabriken påminner om den tidigare verksamheten. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Holländsk fajansskål från 1600-talet

Holländsk fajansskål från 1600-talet

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade. (Bild: Gun Hägglund och Gunnar Hö…

Vy över gamla fd Mariebergs porslinsfabrik, mellan 1908-1937 Kungl Fälttelegrafkåren. Till vänster ammunitionsfabriken

Vy över gamla fd Mariebergs porslinsfabrik, mellan 1908-1937 Kungl Fälttelegrafkåren. Till vänster ammunitionsfabriken