Omslagsbild Elsa Laula
Litteraturtips
Författare: Broch Johansen, Siri (f. 1967). Stockholms stadsbibliotek

Elsa Laula Renberg : historien om samefolkets store Minerva / av Siri Broch Johansen

Elsa Laula var en samisk feminist och aktivist. Hon föddes 1877 i Vilhelmina socken i södra Lappland och avled i Norge 1931. Hela sitt liv kämpade hon för samerna rättigheter och för att engagera andra i kampen, speciellt kvinnorna. Hon bodde under en tid i Stockholm och utbildade sig då till barnmorska vid Barnmorskeläroanstalten på Wollmar Yxkullsgatan.

Elsa Laula var en av dem som 1904 grundade Lapparnes Centralförbund. Beslutet togs i lappkåtan på Skansen och förbundet flyttade in i en lokal på Klara södra kyrkogata i Stockholm. Samma år publicerade hon Inför lif eller död? : sanningsord i de lappska förhållandena som handlar om samernas levnadsförhållanden och vad som kan göras för att förbättra dessa. Skolfrågan låg henne extra varmt om hjärtat.

Den här boken om Elsa Laula är skriven på norska. Den innehåller svartvita fotografier på människor och miljöer samt utdrag från olika dokument och texter. Litteratur och källor redovisas avslutningsvis. 179 sidor.

Innehåll
Elsas barneår
Elsas vidareutdanning
1904-05 – Maraton i landrettigheter
Fallet Laula
Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena
Programmet fra ILED påbegynnes
Elsas siste år på svensk side
Den store kjærligheta
Starten på et hektisk tiår
Toppunkt og bunnpunkt – samtidig
Møtet
Etter landsmøtet – ny giv
Elsas siste tiår
Etterskrift

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad