Foto

Vintermotiv från Skansen. Lappkåtan vid Håsjöstapeln