Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF), Stockholms stadsmuseum. Kungliga biblioteket

Gamla hantverksgårdar på Norrmalm (1939)

Under 1930-talet lät Stockholms stadsmuseum göra en serie filmer med rubriken Bland hantverkare i Stockholm. Ett av syftena med filmerna var att skildra traditionella hantverk och dokumentera dem för eftervärlden.

I filmen Gamla hantverksgårdar på Norrmalm besöker vi hantverksgårdar i kvarteren kring Hötorget. Ett hus inrymmer inte mindre än tio olika hantverksslag.

Vi får bland annat se exempel på vagnmakeri, besöka en målarverkstad, titta in en snickarverkstad där stolsben svarvas samt besöka ett sadelmakeri. Den modernaste verkstaden är mekanisk verkstad.

Det märks att en ny tid står för dörren. Flera av hantverken är under avveckling och i många fall ser man sig tvungna att anpassa verksamheten och hitta nya alternativ. Så har sadelmakeriet fått byta sadlar mot bildynor.

Trettio år senare försvann hantverksgårdar såväl som kvarter i dom stora rivningarna i början av 1960-talet. Stockholm hade blivit en modern storstad.

Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad