Stockholms fredsförenings första stadgar 1885
Stockholms fredsförenings första stadgar
Skådespelaren Emil Hillberg tog initiativ till föreningens grundande
Föreningens huvudsyfte
Foto

Stockholms fredsförening

Stockholms fredsförening (under namn, Fredsföreningen Kretsen Stockholm) bildades 23 maj 1885 i Arbetareföreningens stora sal.

Mötet öppnades av Emil Hillberg. Mötet blev fyra timmar långt där stadgar antogs och en styrelse valdes. Till styrelse valdes: Emil Hillberg, K.P. Arnoldson. Carl von Bergen, J. B. Westenius, Hjalmar Branting, A.F. Åkerberg, Jakob Erikson, G. Gullberg och V. Nilsson. Ersättare J. af Klerker, C.O. af Funk, A Nyström och J. A. Fjällbäck Revisioner J. Bolin och Oskar Eklund, ersättare E. Abrahmsén och E. Nordman

Föreningen hade som sitt mål att arbeta för ett ordnat rättstillstånd mellan folken motverka värnpliktens utvidgande och allt annat som är ägnat att stärka militarismen. Det första steget på vägen är att verka för att de skandinaviska ländernas neutralitet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fredsföreningens expedition på Regeringsgatan 74 år 1917

Fredsföreningens expedition på Regeringsgatan 74 år 1917