Omslagsbild Mamsell Bohmans fall
Litteraturtips
Författare: Lennartsson, Rebecka (f. 1972). Stockholms stadsbibliotek

Mamsell Bohmans fall : nattlöperskor i 1700-talets Stockholm / Rebecka Lennartsson

Snickarmästare Anders Bohman går Hornsgatan fram. Han bär peruk, syrtut och en allvarsam min. Det kliar på skalpen. Stockholm är i sommarskrud, stinkande och skön. Svalor pilar. Från trädgårdar och avskrädeshögar, från tobaksfält och träsk stiger aromer av yppig grönska och jäsande kompost – men husen står tätt och andas stad.

Året är 1747 och snickarmästaren är på väg till en rättegång. Han har nämligen dragit sin egen dotter, Lena Cajsa, inför rätta för olydnad. Hon ska ha uppträtt både trotsigt och hotfullt mot sin far och även varit ute sent om kvällarna i stockholmsnatten. Det som sedan kommer fram i rättegången är långt värre än Anders Bohman kunnat tänka sig. En historia innehållande omfattande koppleriverksamhet och prostitution växer fram.

Den här boken ger en intressant och skrämmande inblick i kvinnors situation i 1700-talets Stockholm. Hur såg sexhandeln ut i en tid då ordet prostitution inte ännu användes och då all sexuell aktivitet utom äktenskapet var förbjuden? Vem definierades som hora?
Boken blir även en mycket levande stockholmsskildring. Den är illustrerad med teckningar och målningar och avslutas med en bild- och källförteckning. 349 sidor.

INNEHÅLL
MAMSELL BOHMANS BILJETTER
In i historien
   Mamsell Lena Cajsa Bohman inför rätta
   Historia som perspektiv, myt och alibi
   Horstigmats primat
Gud, fadern och fiskalen
   Kyrklig och världslig rätt
   Köttets lust och synden
   Horan enligt lagen
   Paltar och nymfer
Biljetter, betjänter och bud
   Grevar, baroner och beskyddare
   ”Hemliga steg, aftal och omgångar” – förklädnader och försåt
   En fattig adelsman, en olycklig hyresvärd och en lång resa
BLAND DESSA SODOMS MURAR
Syndens geografi
   Bortom stadens tullar
   Jungfruburar
   På besök hos Platskan
   ”Bordeller finnas icke i Stockholm”
   Kopplerskornas hus
Horor och masker
   Horbalen i borgen
   Maskulina rum, feminina laster
   Staden är en scen, livet är ett skådespel
Nattlöperskonas stad
   En kopplerskas liv, leverne, hädanfärd och eftermäle
   ”Horor i Stockholm i slutet på 1760-talet”
   ”Drottning av horornas hop” – Gustava Charlotta Slottsberg
   Vikten av att värdera sin dygd. Mätresser och kurtisaner
Stockholm genom ögat på en penis
  Sekter Halldins hemliga hågkomster
   Libertinen
   Djävulskyssar, veneriska kronor och sadelnäsor
   ”Den sjudande lustens eld”
   Mademoiselle Malmstedt, Therèse, Dorothea, Ulla Rosenflycht
   Mannen med horn
   Horan enligt Halldin
   Masken som ideal
HORSTIGMAT – en beständigt föränderlig historia
Horan enligt samhället
   På spinnhuset
   Lovisa Löhmans död
   Maria Asklings list
   Maria Munters sorg
Horan enligt pöbeln och mannen på gatan
   Det sublima och det groteska
   Hordikter som tidsspegel
   Estradörer bakom mask
   En säck, en grav, ett griftekor – kvinnligt kön, kvinnlig lust
   Köttets lust, förruttnelse, avföring, död
Det versatila stigmat
Det rigida stigmat
SLUTET PÅ HISTORIEN – Lena Cajsa Hasenkampffs återkomst till Stockholm
NOTER
KÄLLFÖRTECKNING
BILDFÖRTECKNING

Uppdaterad