Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Farliga kurvor på Stockholms infartsvägar - Journalfilm

”De stora infartsvägarna till Stockholm är usla, all trafik norrifrån till exempel måste flyta genom nålsögat vid Norrtull för att komma in i staden.”

Så börjar det här journalfilmsinslaget från november 1937 som visar på trafikbristerna i Stockholms in- och utfarter. Förutom infarten vid Norrtull underkänns även infarten via Södertäljevägen som är kurvig och farlig.

Däremot är de ”autostradaliknande” infarterna väster- och österifrån föredömliga.

Filminslaget avslutas med bilder från Värmdövägen och den svårt olycksdrabbade vägkorsningen mot Saltsjöbaden. ”En kuslig kurva till vilket något måste göras och göras fort, innan nya dödolyckor inträffar.”

Filminslaget är ett av elva i Veckorevy 1937-11-29.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad