Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Port från hotell Linden på Klara Västra Kyrkogata 21

Ytterdörr till huset på på Klara västra kyrkogata 21 samlades in av Stadsmuseet när huset revs 1956.  Huset var byggt på 1700-talet. Porten är en brunmålad pardörr med tre fyllningar och överljusfönster.  Insidan är ljust blå och tycks inte ha målats om. Gångjärnen har långa murstift och låsen är utanpåliggande. På insidan sitter flera extra lås och en lapp med texten "Var god stäng dörren". Dörren är mycket sliten och repad både in- och utvändigt.

På Klara västa kyrkogata 21 låg sedan tidigt 1900-tal hotell Linden. Hotellet förekom ofta i Sedlighetspolisens rapporter. På Linden, precis som på många andra av de små hotellen i kvarteren nära Centralstationen, tog ofta kvinnor som sålde sex in med sina manliga kunder. Sedlighetspolisen gjorde ofta ingripanden på dessa så kallade partihotell för att gripa kvinnor som var "hemligt skörlevande."

I samband med rivningen av hotell Linden 1956 samlade Stadsmuseet i Stockholm bland annat in ytterdörren till huset, som nu finns i museets samlingar.

 


 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad