Gertrud Månsson, Biografiska uppgifter
Text
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Gertrud Månsson, Biografiska uppgifter

Gertrud Månsson, biografiska anteckningar troligtvis ursprungligen från Socialdemokraternas arkiv.

Av anteckningarna framgår att hon har haft en mängd olika politiska och kommunala uppdrag:

Stockholms allmänna kvinnoklubb, Kommittén för den kvinnliga agitationen och Kvinnornas fackförbund.

Stockholms fattigvårdsnämnd, dess utackorderingsbyrå,  Stockholms stads uppfortningsanstalt för flickor, Stockholms stads upplysnings och understödsbyrå för tuberkulos sjuka och Gustav Vasas församlings fattigvårdsstyrelse.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad