Gertrud Månsson, Biografiska uppgifter
Text

Gertrud Månsson, Biografiska uppgifter

Gertrud Månsson, biografiska anteckningar troligtvis ursprungligen från Socialdemokraternas arkiv.

Av anteckningarna framgår att hon har haft en mängd olika politiska och kommunala uppdrag:

Stockholms allmänna kvinnoklubb, Kommittén för den kvinnliga agitationen och Kvinnornas fackförbund.

Stockholms fattigvårdsnämnd, dess utackorderingsbyrå,  Stockholms stads uppfortningsanstalt för flickor, Stockholms stads upplysnings och understödsbyrå för tuberkulos sjuka och Gustav Vasas församlings fattigvårdsstyrelse.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Gertrud Månsson, den första kvinnan i kommunfullmäktige

Gertrud Månsson, den första kvinnan i kommunfullmäktige

Gertrud Månsson. Ledamot av Stadsfullmäktige 1910-1915 och 1919-1931

Gertrud Månsson. Ledamot av Stadsfullmäktige 1910-1915 och 1919-1931