Gertrud Månsson, den första invalda kvinnliga politikern i kommunfullmäktige
Foto
Upphov: Okänd. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Gertrud Månsson, den första kvinnan i kommunfullmäktige

Gertrud Månsson föddes 1866, var stockholmska och hennes far arbetade på Bolinders. Som 15-åring började hon arbeta som piga.

Hon var en av de 59 kvinnor som 1892 bildade den socialdemokratiska, Stockholms allmänna kvinnoklubb. Klubbens ordförande blev hon 1893, ett uppdrag hon hade i olika perioder fram till 1908.

Gertrud var också ordförande 1897-1900 och sekreterare 1900-1902 i Kommittén för den kvinnliga agitationen. Från 1902 valdes hon även in i styrelsen för Kvinnornas fackförbund. Tillsammans med sin syster Selma startade hon en lysolje- och bosättningsaffär i Vasastaden.

Hon blev 1910 den första invalda kvinnliga politikern i ett kommunfullmäktige. I Stockholms stadsfullmäktige verkade hon mellan 1910-1915 och 1919-1931.

Karaktärsfast, korrekt och uthållig har hon beskrivits och skall även ha haft en orubblig tro på socialismens slutliga seger. 

När hon tillträdde i stadsfullmäktige ska en grosshandlare frågat henne om de inte var bekanta, varpå hon svarade: ”Jo jag tjänade piga hos herrskapen och brukade göra uppköp i herr grosshandlarens butik”.

Gertrud Månsson dog 1934.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad