Fru Forslund säljer kött och korv i ett torgstånd
Foto

Fru Forslund säljer kött och korv i ett torgstånd