Fru Forslund säljer kött och korv i ett torgstånd
Foto

Fru Forslund säljer kött och korv i ett torgstånd

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Från torghandel till cityreglering / Staffan Högberg

Från torghandel till cityreglering / Staffan Högberg