Interiör från klassrum i Eugeniahemmet med skolklass och fröken Lundström.
Foto

Interiör från klassrum i Eugeniahemmet med skolklass och fröken Lundström.