Grupporträtt av Ruth, Ragny, Rea, Ragnhild och Karl Gustav Gustafsson.
Foto

Grupporträtt av Ruth, Ragny, Rea, Ragnhild och Karl Gustav Gustafsson.

Alla fem är barn till Emilia och Gustaf Adolf Gustafsson. Mellan åren 1916 - 1923 hyrde familjen ett rum och kök i ett litet hus på Stigbergsgatan 21 av blockmakaren Gustaf Andersson. Detta hus kallas sedan 1982 Blockmakarens hus och är en museifilial till Stockholms stadsmuseum.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Blockmakarens hus : Stigbergsgatan 21 / redaktör Helena Friman

Blockmakarens hus : Stigbergsgatan 21 / redaktör Helena Friman

Grupporträtt av Rut och Ragny Gustafsson taget i bostaden på Stigbergsgatan 21.

Grupporträtt av Rut och Ragny Gustafsson taget i bostaden på Stigbergsgatan 21.

Karl Gustaf Gustafsson och hunden Nero framför dörren i planket till gården Stigbergsgatan 21.

Karl Gustaf Gustafsson och hunden Nero framför dörren i planket till gården Stigbergsgatan 21.

Porträtt av Emilia Gustafsson och sonen Karl-Gustaf i sorgkläder.

Porträtt av Emilia Gustafsson och sonen Karl-Gustaf i sorgkläder.

Porträtt av Karl Gustaf Gustafsson född den 5 juni 1917.

Porträtt av Karl Gustaf Gustafsson född den 5 juni 1917.

Porträtt av Rut Gustafsson 7 månader.

Porträtt av Rut Gustafsson 7 månader.