Reklam för Nivea creme på dörrar ut till perrongen vid Åkeshovs tunnelbanestation
Foto

Åkeshovs tunnelbanestation sommaren år 1958

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Klistring av reklamskyltar på tunnelbanestationen Gärdet

Klistring av reklamskyltar på tunnelbanestationen Gärdet

Åkeshovs tunnelbanestation sommaren år 1958

Åkeshovs tunnelbanestation sommaren år 1958