Reklam för Nivea creme på dörrar ut till perrongen vid Åkeshovs tunnelbanestation
Foto
Fotograf: Ekelund, Gunnar. Spårvägsmuseet

Åkeshovs tunnelbanestation sommaren år 1958

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad