Byggnation av tunnel för tunnelbanan i kvarteret Orgelpipan vid Klarabergsgatan.
Foto

Byggnation av tunnel för tunnelbanan i kvarteret Orgelpipan vid Klarabergsgatan.