Vid Vasagatan står tunnelbanebyggets arbetschef Gunnar Hult med en pekpinne och demonstrerar den första färdiga kasunen vid Centralen. Åhörarna är en stor grupp män från Teknologföreningen.
Foto
Fotograf: Svenska Dagbladet, Ehnemark, Jan. Stadsmuseet i Stockholm

Vid Vasagatan står tunnelbanebyggets arbetschef Gunnar Hult med en pekpinne och demonstrerar den första färdiga kasunen vid Centralen. Åhörarna är en stor grupp män från Teknologföreningen.

När man gräver för tunnelbanan i Stockholm finns det på vissa ställen så tjocka lager av lera i marken att man inte kan gjuta tunnlarna direkt på plats. I stället sänker man här ned stora tunneldelar, så kallade kasuner, under marknivån. Metoden kallas kasunmetoden. Den tunneldel som civilingenjör Gunnar Hult demonstrerar är 35 meter lång och 19 meter bred.

Uppdaterad