Vy från Norrbro mot Gustav III:s opera som är under rivning. I fonden syns Jakobs kyrkas torn och tak.
Foto

Vy från Norrbro mot Gustav III:s opera som är under rivning. I fonden syns Jakobs kyrkas torn och tak.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter