Vy från Norrbro mot Gustav III:s opera som är under rivning. I fonden syns Jakobs kyrkas torn och tak.
Foto

Vy från Norrbro mot Gustav III:s opera som är under rivning. I fonden syns Jakobs kyrkas torn och tak.