Marknadsbesökare på Lövmarknaden vid Riddarholmskanalen på Riddarholmen. Flickan i förgrunden blåser i en lergök och i bakgrunden skymtar Riddarholmskyrkan.
Foto
Fotograf: Nilsson, Severin. Stadsmuseet i Stockholm

Marknadsbesökare på Lövmarknaden vid Riddarholmskanalen på Riddarholmen. Flickan i förgrunden blåser i en lergök och i bakgrunden skymtar Riddarholmskyrkan.

Dagarna före midsommarafton hölls Lövmarknaden vid Riddarholmskanalen. På marknaden kunde bland annat björkar och björkris köpas för lövsmyckning av hem, portar och affärer till midsommarhelgen.

Tack vare att Stadsmuseet i sitt arkiv har en stor mängd intervjuer, kan vi gå 100 år bakåt i tiden och höra Margareta berätta om midsommarfirandet i en gjutarefamilj på Kungsklippan på 1880-talet:

”Så skulle man också gå till lövmarknaden på Sandplan vid Munkbron./…/ På lövmarknaden var det buller och liv. Smockfullt var det förresten med folk. Det var att tränga sig fram./…/ De höll till alldeles under järnvägen med den där försäljningen/…/ Vi barn fick vanligen 25 öre att göra av med på detta nöje. Det var inte gott att välja mellan all den härlighet i leksaksväg. /…/Där fanns visslor och pipor och trumpeter av alla de slag. Men jag valde mest husliga saker/…/ En gång kom jag hem med en liten kaffekvarn i plåt, och då var jag stolt.”

”Jo det var vi barn som klädde stången på middagen. Då köpte man litet löv av alla de bönder, som tidigt på midsommaraftons morgon kom körande med sina stora lövlass till stan. För tio öre fick man en stor knippa löv”./…/ Till midsommarfirandet hörde också, att man skulle löva med grönt inne i bostadsrummen. Man köpte alltid björklöv och stack ner bakom soffan, bakom spegeln, bakom tavlorna, överallt skulle det vara grönt och fint.”

Uppdaterad