Exteriör av varuhuset Nordiska Kompaniet, NK, vid Hamngatan 18-20.
Foto

Exteriör av varuhuset Nordiska Kompaniet, NK, vid Hamngatan 18-20.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Rörpostcentral i varuhuset Nordiska Kompaniet.

Rörpostcentral i varuhuset Nordiska Kompaniet.