Teckning föreställande idlaflicka med boll, år 1950
Bildkonst

Skiss av idlagymnast med boll

Skiss föreställande idlaflicka med boll, namnmärkt Exner 1950.

Idlametoden är Ernst Idlas träningsmetod för fysisk fostran i modern tid. Den syftar till ett helhetsbeteende och är en dynamisk träning. Idlametoden använder bollen som hjälpmedel och redskap i undervisningen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En idlaflickas dagboksanteckningar

En idlaflickas dagboksanteckningar

Idlaflickor!

Idlaflickor!

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Skiss av idlagymnaster

Skiss av idlagymnaster