Teckning föreställande idlaflicka med boll, år 1950
Bildkonst

Skiss av idlagymnast med boll

Skiss föreställande idlaflicka med boll, namnmärkt Exner 1950.

Idlametoden är Ernst Idlas träningsmetod för fysisk fostran i modern tid. Den syftar till ett helhetsbeteende och är en dynamisk träning. Idlametoden använder bollen som hjälpmedel och redskap i undervisningen. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En idlaflickas dagboksanteckningar

En idlaflickas dagboksanteckningar

Idlaflickor!

Idlaflickor!

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957