Idlaflickornas program vid Stockholms Festspel 1957
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Idlaflickornas program till Stockholms festspel 1957

Idlaflickorna är en gymnastgrupp inom Idlarörelsen, som grundades av Ernst Idla på 1940-talet. Metoden, som betonar rytmens betydelse inom fysisk fostran, blev genast uppmärksammad som en nydanare inom rörelsepedagogiken och idlaträning blev snart ett begrepp.

Inom idlametoden använder man bollen som redskap tillsammans med musik, varför gymnasternas framträdanden varit mycket uppskattade. Just det här programbladet är från truppens uppträdande vid Stockholms Festspel onsdagen den 5 juni 1957.


Stockholms Festspel grundades hösten 1952 på initiativ av Svenska Turisttrafikförbundet. En stark bidragande faktor till att festspelen kom igång år 1953 var firandet av Stockholms 700-års jubileum. Festspelens program bestod av konserter, opera, teater, balett, film, utställningar m.m. Festspelen upphörde 1968.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad