Uppvaktning och överlämnande av en petition angående oförminskad kristendomsundervisning i skolorna. Statsminister Tage Erlander tredje från vänster på bilden.
Foto

Uppvaktning och överlämnande av en petition angående oförminskad kristendomsundervisning i skolorna. Statsminister Tage Erlander tredje från vänster på bilden.

På bilden ses fr. v. folkskolinspektör Gustaf Waara-Grape, Skellefteå, disponent Edvard Eriksson, Luleå, statsministern Tage Erlander, biskop Bengt Jonzon, hemmansägare Helmer Johansson, Vännäs, fru Hildur Ericsson och folkskolinspektör Ragnar Bergh, Luleå.