Uppvaktning och överlämnande av en petition angående oförminskad kristendomsundervisning i skolorna. Statsminister Tage Erlander tredje från vänster på bilden.
Foto

Uppvaktning och överlämnande av en petition angående oförminskad kristendomsundervisning i skolorna. Statsminister Tage Erlander tredje från vänster på bilden.

På bilden ses fr. v. folkskolinspektör Gustaf Waara-Grape, Skellefteå, disponent Edvard Eriksson, Luleå, statsministern Tage Erlander, biskop Bengt Jonzon, hemmansägare Helmer Johansson, Vännäs, fru Hildur Ericsson och folkskolinspektör Ragnar Bergh, Luleå.

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.