Film & rörlig bild
Upphov: Svensk Filmindustri (SF). Kungliga biblioteket

Slussplågan i sitt nuvarande skede - Journalfilm

Diskussioner om slussområdet har säkert pågått sedan den första slussen, Drottning Kristinas sluss, kom till på 1600-talet.

Under 1800-talet hade trafiken vid slussen ökat både i vattnet och på land, vilket medförde att man satte igång arbetet med Nils Ericssons sluss som blev den tredje i ordningen. Under arbetet stoppades trafiken på land varje gång man skulle släppa igenom en båt och man talade om ”sluss-eländet”.

I det här filmklippet, hämtat från SF:s veckorevy 21 februari 1927, pågår återigen arbeten i området och den här gången talar man om ”slussplågan”.

Knappt hundra år senare är det så dags igen och just nu pågår omdaningen för att få till en sluss och en trafiklösning som är anpassad till vår egen tid.

Filmklippet är ett av elva inslag i SF:s veckorevy 1927-02-21. Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad