Omslag: Tallkrogen : en trädgårdsstad i Stockholm
Litteraturtips
Författare: Tungelstedt, Christine (f. 1960), Heimer, Birgitta. Stockholms stadsbibliotek

Tallkrogen : en trädgårdsstad i Stockholm / Birgitta Heimer och Christine Tungelstedt

”Vi tycker så väldigt mycket om Tallkrogen så ni får förlåta om vi ibland visar för stor entusiasm för området”, säger författarna i förordet till den här boken om trädgårdsstaden Tallkrogen och Tallkrogens Trädgårdsstadsförening. Här finns information om allt från 30-talsstugornas planlösning till biljettpriser på spårvagnarna. Boken börjar med en historik över området och några sidor om hur ”egnahemsfrågan” blev aktuell i politiken kring förra sekelskiftet, alltså frågan om hur ”arbetare och andra mindre bemedlade” skulle kunna skaffa en egen bostad. 85 sidor.

Innehåll
Förord
Inledning
Tallkrogen
   Tillbakablick över bygden
Stockholm andra hälften av 1800-talet
   Bostadsfrågan
   Egnahemsfrågan
   Egnahemskommitténs betänkande 1901 förslag och motivering
   Markfrågan
   Tomträttsfrågan
Trädgårdsstaden
   Självbyggeriet och småstugeområdena
   Bort från stenstaden ut till trädgårdsstaden
Tillkomsten av Tallkrogens småstugeområde
   Skapandet av goda och trivsamma bostäder
   Småstugorna i Tallkrogen
Tallkrogens Trädgårdsstadsförenings bildande
   De stora frågorna för föreningen 1933-1949
      Koksfrågan
      Sophanteringen
      Kommunikationsfrågan
      Affärernas uppkomst och fall
      Trädgården
      Planeringen av tomten för tomtägaren själv, grannar och hela samhället
      Beskärning och besprutning
      Tallkrogens Trädgårdsförenings protokoll berättar
      Skolgången
      Dansbana, fester
      Tvättstugan
   1950 och framåt
      1950-talet
      Tallkrogens Trädgårdsstadsförening 25-årsjubileum
      1960-talet
      Bränsle och sopor
      Trädgårdarna
      1970-talet
      1980-talet
      1990-talet
      2000-talet, första decenniet
Slutord
Referenser

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad