Omslag: Underverk under Stockholm
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Underverk under Stockholm : en bok om Citybanan / Pia Gillsäter

"Jag läste i den rapport som gjordes efter att Sammanbindningsbanan invigdes 1871, att den projektansvarige uttryckte det som att den var den dyrbaraste delen i det svenska järnvägsnätet. Nu är Citybanan den dyrbaraste delen och även Citybanan är väl värd sin stora investering."

Så skriver Citybanans projektchef Kjell-Åke Averstad i förordet till den här boken om hur den sex kilometer långa pendeltågstunneln kom till med sina nya stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Boken är pedagogiskt upplagd, med många bilder, korta intervjuer och faktarutor.

Efter planeringsfasen sattes spaden i marken 24 januari 2009 och 10 juli 2017 började pendeltågen köra på Citybanan. 246 sidor.

Innehåll
Förord
Regeringsuppdrag: Lös Getingmidjan!
Projekt Citybanan – tunnel i berg, under vatten och bro över land
Unikt trepartsavtal för genomförandet av Citybanan
Design i kolossalformat
Kommunikation som produktionsfaktor – hundratusentals berörda
Miljökonsekvensbeskrivning och Citybanans miljöprogram
Förberedelser – spår, ledningar, lägenheter, verksamheter och människor
Åtta upphandlingar i hundramiljonersklass
Byggstart med krut och korv på Riddarholmen 24 januari 2009
Konsten att hitta rätt i Stockholms berggrund
Citybanan – en fastighet tvärs genom Jordabalken
Mångfald och internationell kompetens i alla faser av projektet
Vibrationer från underjorden – miljontals mätningar
Arbete under jord
Arbete ovan jord
Arbete i luften
Arbete på och under vatten
Tunnel med säkerhet och beredskap
Projekt Citybanans arbetsmiljöfokus och olyckor som inte får hända
Tidplaner för byggare – och för boende
Paviljonger och tillfälliga fristäder – för människor och möss
Historiska spår under mark och vatten
Spår, växlar, signaler – bara vanligt järnvägsarbete ...
PFA – våra plattformsavskiljande väggar
Citybanans tekniska system
Omskakad kultur – kyrkor, kungagravar, studentpalats och spökslott
Förbesiktningar, skyddsåtgärder, efterbesiktningar, skadehantering
De påverkade – röster från boende och verksamheter
Barn och ungdomar och Citybanan
Öppna Arbetsplatser, kungabesök och andra studiebesök
Projekt Citybanans sociala sidor
Citybanan och media – journalister och fotografer i hjälm, väst och skyddsskor
Citybanans konst och Citybanan i konsten
Erfarenheter och lärdomar
Vi byggde Citybanan med musik
Ett tack till väldigt många

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad