Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Sammanbindningsbanan vid Nedre Munkbron mot söder vintertid

Uppdaterad