Foto

Sammanbindningsbanan vid Nedre Munkbron mot söder vintertid