Text
Författare: Lotta von Liewen Wistrand, Samfundet S:t Erik, Lotta von Liewen Wistrand. Stadsmuseet i Stockholm

DN-skrapan / DN-huset, Rålambsvägen 17, Marieberg (Trängkåren 7)

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid
Rålambsvägen 17, Marieberg, Kungsholmen)


DN-SKRAPAN
I samband med rivningarna i City under 1960-
och 70-talen flyttade Dagens Nyheter från
Nedre Norrmalm. Efter ritningar av arkitekt
Paul Hedqvist uppfördes 1960–64 höghuset i
Marieberg. Ytterbeklädnadens keramikplattor
i olika nyanser av blått ger tillsammans med
det glasade utrymningstornet en sammansatt
skulptural effekt. Redaktionen var inrymd i
höghuset medan tryckeri och distribution låg
i en lägre del dit både DN:s och Expressens
redaktioner senare har flyttat.

This imposing building was designed by Paul
Hedqvist in the early 1960s for Sweden’s largest
daily newspaper, Dagens Nyheter with its
tabloid sister, Expressen. The tower housed
the editorial offices while the newspapers
were printed in the podium. Ceramic tiles in
nuances of blue together with the glass façade
of the tower block, create a sculptural effect.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida
kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat
kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå
emaljskyltar. På senare år har även historiskt
viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad