Blå, emaljerad skylt med vit text
Text

F.d. Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 (kv Stammen 39), Södermalm

(Texten kommer från en skylt som finns uppsatt vid
Stigbergsgatan 30, Södermalm)


F D NAVIGATIONSSKOLAN
Ett beslut om utbildning av sjöbefäl togs 1841.
Skolan, som tidigare låg vid Mosebacke,
flyttade hit 1907 till den av arkitekt Georg
Ringström ritade borgliknande byggnaden,
anslående placerad på Stigberget. Det höga
tornet avslutas med en signalmast försedd med
en tidkula. Denna hissades upp i en korg kl.
12:55 och släpptes ned fem minuter senare och
signalerade då rätt tid till fartygen i hamnen.
I dag är processen automatiserad. Byggnaden
används idag av Ersta Sköndal högskola.

The building was designed by Georg Ringström
as a nautical training college and dates from
1907. On the top of the tower is a signal mast
equipped with a time ball. The ball was dropped
at specified intervals to communicate the
exact time to ships in the harbour. Navigation
was dependent on marine chronometers
showing accurate time.

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida
kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat
kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå
emaljskyltar. På senare år har även historiskt
viktiga broar skyltats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

F.d. Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 (kv Stammen 39), Södermalm

F.d. Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 (kv Stammen 39), Södermalm

Folkungagatan västerut från nr. 77, nu 129. Erstagatan och Ersta sjukhus. I fonden Navigationsskolan med byggnadsställningar. Nu Stigbergsparken

Folkungagatan västerut från nr. 77, nu 129. Erstagatan och Ersta sjukhus. I fonden Navigationsskolan med byggnadsställningar. Nu Stigbergsparken

Lotsgatan västerut från nr. 5. Navigationsskolan i fonden

Lotsgatan västerut från nr. 5. Navigationsskolan i fonden

Navigationsskolan på Stigbergsgatan 30, mot Tjärhovsgatan

Navigationsskolan på Stigbergsgatan 30, mot Tjärhovsgatan

Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 vintertid

Navigationsskolan, Stigbergsgatan 30 vintertid

Stigbergsgatan 25-31

Stigbergsgatan 25-31

Stigbergsgatan österut från Stigbergsgatan 23. I bildens mitt rivs äldre trähusbebyggelse och till höger syns Navigationsskolan.

Stigbergsgatan österut från Stigbergsgatan 23. I bildens mitt rivs äldre trähusbebyggelse och till höger syns Navigationsskolan.

Stigbergsgatan österut. Hilma Borin hämtar vatten vid en vattenpost. Pojkarna ute i gatan är två av Hilmas fem barn, Helmer och John. T.h. Stigbergsgatan 36, platsen för blivande Navigationsskolan.

Stigbergsgatan österut. Hilma Borin hämtar vatten vid en vattenpost. Pojkarna ute i gatan är två av Hilmas fem barn, Helmer och John. T.h. Stigbergsgatan 36, platsen för blivande Navigationsskolan.

Tjärhovsgatan 63, 61 och 59 västerut. Navigationsskolan stod klar 1907. Nuv. Stigbergsparken

Tjärhovsgatan 63, 61 och 59 västerut. Navigationsskolan stod klar 1907. Nuv. Stigbergsparken

Utsikt från Navigationsskolan på Söder mot Kastellholmen och Djurgården

Utsikt från Navigationsskolan på Söder mot Kastellholmen och Djurgården