Duvor i krigstid. Armens soldater med duvor vid ett mobilt duvslag på hjul vid Signalregementet i Frösunda.
Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd. Stockholms stadsmuseum

Duvor i krigstid. Armens soldater med duvor vid ett mobilt duvslag på hjul vid Signalregementet i Frösunda.

Under beredskapsåren mellan 1939-45 fanns det i Sverige brevduvor med i fält. Brevduvor ingick i signaltruppernas utrustning. Signaltrupper är det truppslag inom en armé som ansvarar för sambandstjänst mellan militära förband.

Uppdaterad