Fartyget HS Svensksund med kvarlevorna efter de förolyckade männen från Andréexpeditionen passerar Vaxholm på sin väg till Stockholm från Tromsö i Norge. I bakgrunden syns Vaxholms hotell och småskalig bebyggelse. Flera småbåtar guppar i närheten av fartyget med kvarlevorna.
Foto
Fotograf: Malmström, Axel. Stadsmuseet i Stockholm

HS Svensksund med kvarlevorna efter de förolyckade männen från Andréexpeditionen passerar Vaxholm på sin väg till Stockholm från Tromsö i Norge.

Uppdaterad