Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från Drottning Victorias Örlogshem, Södra Blasieholmshamnen 10

Uppdaterad