Omslagsbild kapitel
Litteraturtips

Roman om ett brott / Göran Hägg

Litteraturkritikern Göran Hägg beskriver här främst miljöskildringen i Maj Sjöwalls och Per Wahlöös serie av kriminalromaner: Roman om ett brott. De skrevs under åren 1965-75, tio år med mycket stora samhällsförändringar. 7 sidor.

Lika stor roll som personmaskineriet spelar miljön, ”arenan”, som är dels den abstrakta poliskåren, dels den konkreta Stockholms-trakten under ” rekordårens” drastiska samhällsomvandling. Vi upplever vänstervåg, sexfrigörelse, drogexplosion, byråkratisering och växande mediamakt. Långhåriga ”mods” och plakatviftande demonstranter ger polisen bekymmer.
Synen på det svenska samhället är ytterligt kritiskt.
Men som i alla periodens mer lyckad miljöskildringar slås man idag av hur det som då var samhällets avigsida numera framstår som nästan idyll, en förlorad välfärdsvärld.

Utdrag ur Hägg, Göran, Tjugoen moderna klassiker. – 1995. – S. 16-22

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

  Den vedervärdige mannen från Säffle : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

Den vedervärdige mannen från Säffle : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

 Mannen på balkongen : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

Mannen på balkongen : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

 Roseanna : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

Roseanna : roman om ett brott / Maj Sjöwall och Per Wahlöö

Kriminalromanen som skalpell: Maj Sjöwall (1935) Per Wahlöö (1926-1975) / Bo Lundin

Kriminalromanen som skalpell: Maj Sjöwall (1935) Per Wahlöö (1926-1975) / Bo Lundin