Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör från mobiliseringslokalen inrymd i Kungl. Slottet

Uppdaterad