Meddelande till rektorer om att studenter fått realskoleexamen på "alltför billiga villkor".
Meddelande till rektorer om att studenter fått realskoleexamen på "alltför billiga villkor".
Text

Glädjebetyg 1914?

År 1914 har Kungliga Läroverksöverstyrelsen i en undersökning kommit fram till att realskoleexamen på många läroverk delas ut på "alltför billiga villkor". I detta meddelande till läroverkens rektorer och föreståndare kräver nämnda styrelse bot och bättring!