Meddelande till rektorer om att studenter fått realskoleexamen på "alltför billiga villkor".
Text
Författare: Kungliga Läroverksöverstyrelsen. Stockholms stadsarkiv

Glädjebetyg 1914?

År 1914 har Kungliga Läroverksöverstyrelsen i en undersökning kommit fram till att realskoleexamen på många läroverk delas ut på "alltför billiga villkor". I detta meddelande till läroverkens rektorer och föreståndare kräver nämnda styrelse bot och bättring!

Uppdaterad