Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Mynttorget med Brandkontorets hus i bakgrunden

Uppdaterad