Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Mynttorget med Brandkontorets hus i bakgrunden

Uppdaterad