Omslagsbild Stockholms befolkning på Johan III:s tid
Litteraturtips
Författare: Lager, Birgitta . Stockholms stadsbibliotek

Stockholms befolkning på Johan III:s tid / Birgitta Lager

Det är inte helt lätt att få information om Stockholms befolkning på 1500-talet, men en unik husskattelängd från 1582 gör det lite enklare. I den här boken har författaren använt sig av skattelängden. Det går till exempel att läsa om befolkningsutvecklingen, antal familjer, hushållens storlek, invånarnas olika yrken och vilka som var infödda stockholmare respektive utrikes födda. Boken innehåller flera tabeller och avslutas med ett personregister. 195 sidor.

Uppdaterad