Vy från nordost över gravfält RAÄ 28 i Östberga, Brännkyrka socken
Foto

Vy från nordost över gravfält RAÄ 28 i Östberga, Brännkyrka socken

Platsen motsvaras idag år 2017 ungefär av Östbergavägens sträckning mellan dess två korsningar med Östbergabackarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Vy från sydost över gravfält RAÄ 24 i Östberga, Brännkyrka socken.

Vy från sydost över gravfält RAÄ 24 i Östberga, Brännkyrka socken.

Vy från sydost över gravfält RAÄ 24 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från sydost över gravfält RAÄ 24 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från sydväst över gravfält RAÄ 26 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från sydväst över gravfält RAÄ 26 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från sydväst över gravfält RAÄ 26 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från sydväst över gravfält RAÄ 26 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från öster över gravfält RAÄ 27 i Östberga, Brännkyrka socken

Vy från öster över gravfält RAÄ 27 i Östberga, Brännkyrka socken