Visan "Sara på marketenteriet" sjöngs 1915 till melodin till Frälsningarméns paradmarsch.
Text
Författare: Ragnar Josephson. Stockholms stadsarkiv

Hån mot Frälsningarmén

Ett av Frälsningsarméns vassaste vapen var musiken. De melodier man skapade var medryckande och användes därför ibland i andra sammanhang, och med helt andra texter.

Nidvisor om Frälsningsarméns soldater spreds i form av skillingtryck och de teman som återkom var dårskapen (i att tillhöra Frälsningsarmén), ilskan (mot att Frälsningsarméns enkla medlemmar använde militära titlar) och kvinnliga frälsningssoldater (som utmålades som promiskuösa). Det finns bara en visa i Sverige som handlar om att en manlig frälsningssoldat skulle vara lösaktig.

Den visan som publiceras här använde melodin till Frälsningsarméns paradmarsch, men handlar om en kvinnlig personal på marketenteriet (bespisningen, kaféet) hos Göta Garde och sjöngs av eleverna vi Landstormsbefälskursen 1915.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad