Omslagsbild Södra Ängby
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Södra Ängby : modernism, arkitektur, landskap

Södra Ängby byggdes i funktionalistisk stil på 1930-talet och är nu ett riksintresse av stort kulturhistoriskt värde. Det betyder att området är viktigt för alla, inte bara för de som bor där. Ett riksintresse ska skyddas mot sådant som kan skada kulturvärdena till exempel rivning eller ombyggnad av ett hus.

Den här boken är fylld av foton, kartor och ritningar och beskriver stadsdelens planering, byggnadsstil, arkitekter, byggmästare, hus, interiörer och invånare. Boken avslutas med en förteckning över gatunamnen och konstnärerna bakom dem. 177 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad