Omslagsbild Götgatan
Litteraturtips
Författare: Sandin, Maj (f. 1953). Stockholms stadsbibliotek

Götgatan : förr i tiden - nu för tiden / Maj Sandin

Götgatan är en mycket gammal gata. Den var själva infarten till Stockholm för resande som kom söderifrån på Göta landsväg.  Redan på 1400-talet omnämns Götgatan och på en karta från 1640-talet syns den tydligt utmärkt.

Den här boken berättar handlar om gatan under olika tider i historien. Den är uppdelad på kvarter och i princip varje hus nämns liksom de rivna hus som stått där tidigare. Men minst lika stor plats får de verksamheter som funnits utmed gatan: butiker, biografer, teatrar, krogar, fattighus med mera. Även människorna och gatulivet ges stort utrymme.

Boken innehåller en mängd foton och andra bilder, ofta flera på varje sida. Det gör att boken antingen kan läsas från pärm till pärm eller användas som en inspirerande historisk fotobok.  248 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad