Huddingevägen söderut mot Östberga från tunnelmynningen mot Södra länken.
Foto
Fotograf: Johansson, Ingrid. Stockholms stadsmuseum

Huddingevägen söderut mot Östberga från tunnelmynningen mot Södra länken.

Uppdaterad