Flygbild över Östberga från nordväst. I förgrunden delar av bebyggelsen i Örby Slott och i fonden Enskedefältet och Stureby.
Foto
Fotograf: Bladh, Oscar. Stadsmuseet i Stockholm

Flygbild över Östberga från nordväst. I förgrunden delar av bebyggelsen i Örby Slott och i fonden Enskedefältet och Stureby.

De höga pelare som sticker upp i området är betonggjutna trapphus för de blivande bostadhusen. Runt dessa trapphus byggs sedan husen med i huvudsak färdiga betongväggar som lyfts på plats med stora kranar.

Uppdaterad